Bericht vanuit Westergo

De Algemene Ledenvergadering van Westergo is online gehouden op 29 september.
Tijdens deze vergadering zijn de cijfers en het jaarverslag van 2021 goedgekeurd.