Bericht vanuit Westergo:Veranderingen in nieuwe ANLb-periode 2023

Vanuit Westergo heeft u vorige week een mail ontvangen over de pakketwijzigingen voor 2023. Iedere beheerder ontvangt een mail pér beheerpakket.

Bij een aantal beheerpakketten veranderen de beheereisen en -voorschriften ten opzichte van de voorgaande periode. Omdat dat wellicht niet opvalt in de nieuwe pakketbeschrijving, ontvangen onze huidige deelnemers per beheerpakket een mail met daarin de voornaamste veranderingen. Als u meerdere verschillende beheerpakketten hebt uitgevoerd, ontvangt u ook meerdere berichten.
Indien u de volledige pakketbeschrijving (tarieven, beheereisen en aanvullende beheervoorschriften) al wilt raadplegen, dan kan dat op onze website.

Gedurende de afgelopen ANLB-periode, lag de jaarlijkse vergoeding per ha vast. Deze vergoedingen zijn bij alle afzonderlijke beheerpakketten opnieuw berekend waardoor die bij het ene pakket meer kan stijgen dan bij het andere pakket. Daarnaast willen wij enkele pakketten extra stimuleren en hebben de vergoeding dan extra verhoogd.