Betaling beheerjaar 2023 en beslissing tekortkomingen 2023

Met ingang van 2023 is een nieuwe ANLb periode gestart. We verwaschte dat de uitbetaling door RVO dit jaar op een later moment zal zijn dan het afgelopen jaar. We houden u hiervan op de hoogte.

Het afgelopen jaar zijn er een behoorlijk aantal controles gedaan door de NVWA. Het bestuur heeft afgelopen vrijdag een beslissing genomen over de tekortkomingen die geconstateerd zijn. Bij de uitbetaling ontvangt u een aparte mail als er een korting is opgelegd.

Ondanks de vele controles complimenten aan onze deelnemers, waar het beheer in veel gevallen prima uitgevoerd wordt! In mijnboerennatuur.nl kunt u de uitbetaling raadplegen zodra daarover een mail is gestuurd.