Betreft: Reactie op Provinciaal voornemen onderzoeksplicht “op aanwezigheid van weidevogels” bij land bewerken.

 

Beste leden en vrijwilligers van Collectief ANC Westergo,

 

De Leeuwarder Courant opende woensdag met het bericht dat het College van Gedeputeerde Staten van de Provincie Fryslân van plan is om vanaf volgend jaar een onderzoekplicht in te stellen naar de aanwezigheid van weidevogels voordat boeren hun land mogen bewerken. Op de bijgevoegde kaart werd de begrenzing aangegeven van het leefgebied Open Grasland, waar via het stelsel van Agrarisch Natuur- & Landschapsbeheer (ANLb) beheerpakketten kunnen worden afgesloten.

 

Het bestuur van Collectief ANC Westergo is onaangenaam verrast door dit bericht.

Een goede samenwerking tussen beheerders, nazorgers van de vogelwacht en andere partijen in het gebied is van cruciaal belang om succes te behalen bij het beschermen van weidevogels. Daar wordt in ons gebied dagelijks hard aan gewerkt en op die gezamenlijke inzet zijn we trots én we zijn er blij mee.

 

In het Bestuur van ANC Westergo is het voorstel van GS besproken en besloten is om via het gezamenlijke overleg van het Kollektivenberied Fryslân een reactie naar Gedeputeerde Staten te laten gaan. Daarin zullen we aangegeven dat de Fryske Kollektieven zich niet herkennen in dit beeld, zich distantiëren van deze aanpak, teleurgesteld zijn dat het provinciebestuur het voornemen heeft om deze stap te zetten en erop aandringen hiervan af te zien.

Als Fryske Kollektiven geven we graag een uitleg aan GS wat écht nodig is om het weidevogelbeheer in Fryslân tot een succes te maken.

 

Wij willen u graag informeren over de gang van zaken en onze inzet daarbij.

 

Namens het bestuur van ANC Westergo,

 

Berend Santema, voorzitter.