BGT-check

In de afgelopen tijd hebben boeren het verzoek gekregen van RVO om een BGT-check (Basisregistratie Grootschalige Topografie) uit te voeren. Dit betreft een nieuwe en nauwkeuriger aanduiding van de topografische grenzen van agrarische percelen. Indien de grens van het nieuwe BGT-perceel anders ligt dan bij het oude AAN-perceel, kan dat betekenen dat de intekening van het ANLB-beheer ook iets aangepast dient te worden. In de komende maanden gaan wij daar mee aan de slag.