BoerenNatuur Fryslan (BNF)

Per 1 januari 2024 gaan:

  • Kollektivenberied Fryslân (KBF) – de overkoepelende stichting van de 7 agrarisch collectieven in Fryslân
    en
  • Living Lab Fryslân (LLF) (incl. de Landbouw Adviespool (LAP))

samen verder onder de naam BoerenNatuur Fryslân (BNF).

Met deze samenwerking wordt ingezet op een groter, steviger netwerk, meer efficiency, meer  kennisdeling en verdere professionalisering. Er ontstaat extern meer herkenbaarheid, eenduidigheid en een gezamenlijk, provinciaal dekkende eenheid.

Gezamenlijk zorgen we voor een landschap waar je insecten hoort zoemen, bloemen ziet bloeien en ruimte is voor vogels en dieren, kortom: een biodivers agrarisch landschap met oog voor het verdienmodel van de boer.

Meer info is te vinden op https://www.livinglabfryslan.frl/vanaf-2024-heten-wij-boerennatuur-fryslan/