Camera monitoring 2022

Net als vorig jaar, wordt er dit jaar weer volop actie ondernomen door middel van camera onderzoek op nesten. Als uit onderzoek blijkt, dat 25% wordt gepredeert door de steenmarter, kunnen we in de pen klimmen richting Provincie, om ontheffing aan te vragen voor het vangen en doden van dit exemplaar. Uit onderzoek voorafgaande jaren gebeurt dit nu al in een groot gebied binnen ons Collectief, van Bolsward tot en met Hylaard. Binnen het vanggebied volgen wij de nesten met wildcamera’s ( 24 stuks), wat wordt gecoördineerd door Ecosensys. Buiten het vanggebied worden er nog eens 96 wildcamera’s ingezet. Petje af voor al ons vrijwilligers en betrokkene, die hier aan meewerken. Deze 96 camera’s worden ingezet op diverse leefgebieden binnen ons Collectief. Voor nu maar hopen dat de schade mee gaat vallen, net zoals afgelopen jaar, op enkele uitzonderingen na.
(foto Collectief Waadrane)