Controle uitvoering beheer 2023. 

Met ingang van 2023 is een nieuwe ANLb-periode gestart. Er zijn een aantal nieuwe pakketten bijgekomen. Ook zijn een aantal voorschriften in bestaande pakketten aangepast. Het afgelopen jaar zijn er door de NVWA veel controles uitgevoerd. Ook onze schouwcommissie is op pad geweest. Gelukkig wordt er heel veel beheer goed uitgevoerd, dat mag ook gezegd worden.

Wat echter opviel is dat er bij deelnemers onwetendheid is over de voorschriften van bepaalde beheerpakketten. Nu begrijpen we heel goed dat het eerste jaar lerend beheren is, ook vanuit onze organisatie. Om tekortkomingen te voorkomen roepen we onze deelnemers op goed naar het pakket te kijken of de uitvoerbaarheid wel past binnen de bedrijfsvoering. Een voorbeeld is dat een pakket niet eindigt als het weidevogelseizoen ten einde is. Deze eindigen vaak per 31-12 tenzij anders aangegeven. Dus raadpleeg het pakket of bel de beheerregisseur als u twijfelt voordat er werkzaamheden worden uitgevoerd.

Een aantal deelnemers heeft inmiddels een email gehad dat er een tekortkoming is geconstateerd. Het bestuur bekijkt de komende weken wat daarvan de consequentie is. Als collectief hebben we afspraken met de Provincie over kwaliteit van het beheer. Uiteraard doen we met z’n allen ons best deze afspraken zo goed mogelijk na te komen.