De boer op!!

Op 22 September zijn de leerlingen van Aerses (voorheen Nordwin College) Sneek klas 3 op (veld) bezoek geweest bij Maatschap Galema Kleasterlan. Rond de klok van 10.00 stond Hendrik Galema de 17 leerlingen en begeleiders op te wachten. Het eerste uur heeft Hendrik een prachtige rondleiding gegeven op de boerderij en de leerlingen uitgelegd, de manier waarop ze hun bedrijfsvoering toepassen. In het tweede ochtend deel zijn de leerlingen meegenomen het veld in. Hier is veel gesproken over het ANLB beheer hoe dit wordt toegepast. En ook de inrichting van een van de plasdrassen is bezocht(zie foto). Al met al een zeer leuke en leerzame dag voor deze jeugd. Want eerlijk is eerlijk, de jeugd heeft de toekomst!!Voor volgend jaar zullen er meer van deze excursies worden ingepland rondom Sneek en wie weet krijgen wij hier meer vraag naar vanuit andere locaties. Hendrik, dank voor deze mogelijkheid en gastvrijheid!
ANV de Greidhoeke