De Weidevogelman: VAN VERZOPEN LAND NAAR ELDORADO

2 december 2019

Percelen die na regenbuien lang nat blijven, bezorgen je als veehouder de kriebels. Soms is er wat aan te doen, soms is er gewoon geen snelle oplossing. Wellicht is het dan een idee om net de andere kant op te denken. Nattigheid op een perceel is een kans voor weidevogels.

Concreet denk ik dan aan greppel plas-dras: je damt een greppel af, pompt er water op en houdt zo een lange strook in een weiland een tijdlang nat. Ziedaar, je hebt een eldorado gecreëerd voor weidevogels. Het werkt in februari als een magneet op kieviten, omdat ze er zo makkelijk wormen en emelten vinden. Grote kans dat ze in de buurt gaan broeden. Tureluurs en grutto’s volgen een paar weken later.

Ok, land onder water zetten doe je niet zomaar. En dan ook nog een greppel dichtzetten, met een pomp slepen en de waterhoogte bewaken. Het is een heel gedoe en het kost (een beetje) opbrengst. Maar het charmante is dat het zo’n rechttoe-rechtaan maatregel is die snel mooie resultaten oplevert.

Onderzoek in de Eempolders toonde in 2017 aan dat greppel plas-dras percelen gemiddeld vijf keer zoveel paren met kuikens bevatten dan omliggende percelen zonder. Het gaat vooral om kieviten, tureluurs en grutto’s. De kans dat de kuikens daar vliegvlug worden zijn ook stukken groter.

Kuikens die vanaf half april geboren worden, vinden op een greppel plas-dras perceel zo’n beetje alles van hun gading. In het midden staat een laagje water (plas), naar de kanten toe is het drassig, daar omheen is het droog. Gevolg is een mozaïek van open en laag gewas in het drassige deel naar hoger gewas aan de rand van het perceel. In de nattere delen kunnen de kuikens al lopend makkelijker op kruipende en vliegende insecten jagen die er ook nog eens meer voorkomen. Op de drogere delen van het perceel vinden ze beschutting in het hogere gewas.

Greppel plas-dras. Haalbare en betaalbare weidevogelmagneet. Het proberen waard! Krijg je d’r zin in? Zie dan mijn lijstje praktische tips hieronder.

Met gevleugelde groet,