Dit wil ik even gezegd hebben

Elk jaar een hoogtepunt om naar uit te kijken: het Jaarbericht Weidevogels in Friesland. De Bond van Friese vogelwachten (BFVW) heeft dan uit alle hoeken van de provincie die de gegevens over het weidevogelseizoen verzameld en geeft er duiding aan. En dat is smullen! Want met cijfers weet je meer. Zo weten we dat er een lichte toename was in het aantal meldingen van grutto’s. In vijf van de zes gebieden was die toename meer dan 10% en in totaal ging het om 8814 meldingen. Verklaring: er werden in dat hele natte jaar 2021 meer gruttokuikens groot en die sloegen als tweejarige aan het broeden.

Je zou zeggen: De vlag uit, want hoe lang is het geleden dat we het hadden over ‘toename’? Helaas nam het aantal vliegvlugge kuikens niet toe. Het ‘Bruto Territoriaal Succes’ (BTS) bleef onder de 70% die nodig is voor instandhouding van de soort. Daar zit nog steeds ‘het lek’ en het Jaarbericht wijst daar ook op. Zo weten we wat ons te doen staat: alle ballen op kuikenoverleving! Stug doorwerken aan mozaïeken met goed kuikenland en veel doen om predatoren daarbij weg te houden. Zonodig actief bestrijden. Het Friese jaarbericht noemt dat zelfs een ‘onmisbaar sluitstuk in het verbeteren van de kuikenoverleving’.

Zo zie je maar, cijfers geven houvast en richting. Daarom goed om er even bij stil te staan waar die cijfers vandaan komen. In alle weidevogelgebieden zijn vrijwilligers actief. Ze beschermen nesten, volgen wat er gebeurt, doen tellingen en wisselen kennis uit met elkaar, met de veehouders en de medewerkers van collectieven. Ze geven monitoringsgegevens door in apps op hun telefoon. Vrijwilligers en veldmedewerkers zijn de ogen en oren van weidevogelbescherming. De data die ze verzamelen zijn goud waard. Ik denk dat boeren en vrijwilligers zelf amper beseffen hoe belangrijk dat is en daarom wil ik het maar even gezegd hebben!

Daarbij kan het altijd beter. De vogels houden zich niet aan grenzen van ANLb-beheer, maar worden veel minder geteld en gevolgd op het boerenland buiten die gebieden. Menig veehouder leeft in de veronderstelling dat ‘hier geen vogel zit’. Die veehouders wil ik uitdagen: bel de plaatselijke vogelwacht  en ga met hun hulp in je eigen land op ontdekkingstocht. Met hier en daar een volle greppel en aangepast maaien (en weiden!) kun je ook buiten de ANLb-gebieden al zoveel doen. Dan gaan we volgend jaar in de data zien: er vliegt meer dan je denkt!

We spreken elkaar weer!

Met gevleugelde groet,