Door de bomen het gras niet meer zien?

Agroforestry voor melkveehouders in het noordelijk zeekleigebied.

Agroforestry krijgt de laatste jaren steeds meer aandacht en er is inmiddels veel informatie beschikbaar over agroforestry.

Agroforestry is eigenlijk het slim integreren van bomen of struiken in je landbouwsysteem. Hierbij wil je als landbouwer op zoek naar een inpassing die jouw bedrijfsvoering versterkt! Denk aan voederhagen rondom weidepercelen, de teelt van noten- of fruitbomen in rijen, het versterken van het landschap. Maar hoe zit het met de kansen voor agroforestry in het Noordelijke zeekleigebied? Kan dit wel in het open landschap en op de zeeklei?

Doormiddel van een webinar willen we in samenwerking met Wageningen Universiteit en Research duidelijk maken wat de mogelijkheden zijn, maar horen we ook graag van de melkveehouders zelf wat zij als knelpunten en mogelijkheden zien binnen de bedrijfsvoering.

Op woensdagavond 7 juni organiseren we van 20:00 tot 21:30 uur het webinar ‘Door de bomen het gras niet meer zien, agroforestry voor melkveehouders in het Noordelijke zeekleigebied’.

Tijdens dit webinar zullen Heleen van Kernebeek en Lennart Fuchs, beiden onderzoeker aan Wageningen Universiteit en Research, ingaan op wat agroforestry betekent, welke diensten het kan leveren binnen het melkveebedrijf en welke vormen er van agroforestry bestaan. Tijdens de presentatie is aandacht voor de specifieke omstandigheden in het Noordelijke zeekleigebied. Via de link Agroforestry voor klimaat positieve zuivel en biodiversiteit kan meer informatie worden gevonden over agroforestry en het onderzoek van Wageningen Universiteit en Research.

Na de presentatie horen de sprekers ook graag van de deelnemers welke mogelijkheden en knelpunten zij zien voor de toepassing van agroforestry in de Noordelijke zeekleigebied.

Naast melkveehouders zijn natuurlijk ook andere belangstellenden van harte welkom.

Via Agroforestry voor melkveehouders in het Noordelijk kleigebied kun je je opgeven voor het webinar.
Deelnemers die zich hebben aangemeld voor het webinar krijgen op dinsdag 6 juni via de mail een deelnamelink toegestuurd.