Drukdrainage prachtkans voor weidevogelbeheer

22 april 2021      

Wat als je sloten en drainbuizen niet alleen gebruikt om water van het land af te voeren, maar ook omgekeerd? Met drukdrainage kan het en ik ruik mooie kansen voor weidevogels!

Eerst wat uitleg. In de veenweidegebieden verwacht men veel van onderwaterdrainage: drains om de drie tot zes meter, die onder het slootpeil liggen. Het slootwater infiltreert zodoende tot ver in het perceel. Worden de buizen gekoppeld en gevuld vanuit een watervat, dan heb je drukdrainage.

De watertoevoer is regelbaar door het voorraadvat meer of minder vol te pompen.

Drukdrainage (bron: Factsheet Onderwater- en drukdrainage, Nationaal kennisprogramma Bodemdaling).

Drukdrainage maakt het mogelijk om bij een hoger waterpeil toch voldoende draagkracht en een goed grasbestand te behouden en dus te blijven boeren op veen. In natte periodes helpen de drains immers om het water af te voeren uit het perceel, in de zomer wordt de onttrekking (door verdamping), vanuit de sloot weer aangevuld. Met minder bodemdaling als gevolg en minder opbrengstdepressie door droogte in de zomer.
Quote: voedselbeschikbaarheid voor weidevogels wordt regelbaar

In de polder Spengen en in de Krimpenerwaard wordt getest of je met drukdrainage percelen kunt vernatten. Het werkt gaaf: met een druk op de knop stuwen ze het waterpeil zodat de graszode vochtig blijft en er in de greppels en op lage plekken plassen staan. Het is niet hetzelfde als een plasdras, maar wel de essentie ervan: natte plekken en een zachte graszode. Waar de vogels met hun snavels in kunnen peuren naar wormen die er wat hoger zitten.

Hoeveel verschil die nattigheid kan maken bleek treffend uit een onderzoek van het Louis Bolk instituut vorig jaar. Een nat perceel herbergde half maart in de bovenste 10 cm het uitbundige aantal van 730 wormen per m2. Maar in anderhalve maand tijd daalde het aantal wormen naar 60 per m2, omdat er geen regen viel. Met drukdrainage valt de nattigheid te regelen en kun je het hoge voedselaanbod van maart dus maanden in stand houden! En ik zie meer kansen. Je kunt (aanvullend bij plasdras) in de buurt percelen langer nat houden. Daarmee krijgt een gebied (nog) meer voedselzekerheid voor weidevogels. En verder is het nathouden van de zode een effectief middel om het gewas opener te houden, wat van mei tot juli gunstig is voor foeragerende kuikens.

Met gevleugelde groet,

 

Tips:

  • Houd de (greppel) plas-dras goed in de gaten: de verdampingssnelheid neemt toe. Controleer tenminste 1 keer per week de plasdras
  • Speel eens met de hoogte van het water in de plas-dras, dan krijg je slikkige randjes, die boordevol lekkers zitten voor de kuikens.

 

Eens per maand vertel ik, Weidevogelman, over de weidevogels. In het broedseizoen wordt dat twee keer per maand. Meld je nu gelijk aan als je op de hoogte wil blijven. Fijn als je deze mail doorstuurt naar iedereen met een warm hart voor weidevogels!

Samen krijgen we veel snavels dezelfde kant op!