Ecologisch slootschonen in de spotlights

Het ecologisch slootschonen en de inzet van een baggerpomp, heeft de laatste periode veel aandacht gekregen.

Hieronder een aantal linkjes over de uitgevoerde demonstraties:

https://www.omropfryslan.nl/nijs/1096674-mear-boeren-kieze-foar-it-ekologysk-hekkeljen-fan-sleatten

https://www.youtube.com/watch?v=ALsOcdFNdqw

https://www.livinglabfryslan.frl/terugblik-2e-demo-ecologisch-slootschonen-in-t-heidenskip/

Daarnaast organiseerde ANV Bosk & Greide in samenwerking met OBN (ontwikkeling + beheer natuurkwaliteit, www.natuurkennis.nl) een veldwerkplaats met als doel inzicht te krijgen in de effecten die het uitgevoerde slootkantbeheer binnen de natte dooradering heeft op de kwaliteit van het slootwater en de biotoop voor de doelsoorten binnen het leefgebied natte dooradering.