Ecologisch slootschonen / Pakket L12b

Deelnemers met het pakket Ecologisch Slootschonen (Pakketcode L12b) hebben een mail ontvangen om de uitgevoerde werkzaamheden betreffende het slootschonen te melden.
Om ook dit jaar voor vergoeding in aanmerking te kunnen komen, het verzoek om door te geven dat alle werkzaamheden zijn uitgevoerd. Dit kan op het emailadres:aaltjedeboer@ancwestergo.nl. Ook kunt u het zelf melden op Mijnboerennatuur.nl.

Deelnemers die een combinatiepakket Kruidenrijke graslandrand inclusief ecologische slootschonen hoeven NIET te melden dat de werkzaamheden klaar zijn.