Ecoregelingen en ANLB (mét cumulatietabel) 

https://www.ancwestergo.nl/wp-content/uploads/2023/03/Kopie-van-Cumulatietabel-Overlap-Eco-ANLb_jan-2023-Westergo-003.pdf

 

Steeds meer deelnemers hebben zich al verdiept in de ecoregelingen en zijn gestart met het invullen daarvan in de applicatie van RVO. ANLB-deelnemers kunnen daarbij aanlopen tegen beperkingen in de stapeling tussen ANLB en ecomaatregelen.

Voor verreweg de meeste ecoregelingen geldt dat deze prima kunnen worden gecombineerd met de toepassing van ANLB-pakketten. Dat geldt niet voor alle ecoregelingen. Daar waar een eco-maatregel betrekking heeft op vrijwel dezelfde activiteiten als die in een ANLB-pakket zijn voorgeschreven, moet er een keuze worden gemaakt. Via twee sporen laten uitbetalen mag niet. Die keuze kan drieledig zijn; 1. de stapeling blijft in stand waarbij de ecomaatregel blijft meetellen voor de punten maar niet voor de waarde,  2. de ecomaatregel wordt ingetrokken, of 3. het ANLB-pakket wordt ingetrokken.

Vanzelfsprekend streven boeren naar het behalen van de hoogst mogelijke ecopremie. Mocht u overwegen om een ANLB-pakket in te trekken om in een hogere ecoklasse terecht te komen, bekijk dan nog wel of de optelsom van eco plus ANLB er voor u wel op vooruit gaat. Die zou namelijk wel eens negatief kunnen zijn. Een optie zou ook nog kunnen zijn om het ANLB-beheer om te zetten naar een ander pakket waarbij stapeling wel is toegestaan. Wilt u de ecomaatregel ‘Grasland met kruiden’ toepassen, dan gaat dat (voor wat betreft de waarde) niet samen met het ANLB-pakket Kruidenrijk weidevogelgrasland (pakket A05 of A41) maar wel met Grasland met een rustperiode (pakket A01)!

De ecomaatregel ‘Bufferstrook met kruiden langs grasland’ botst feitelijk ook met het ANLB-pakket Kruidenrijke Graslandrand. Ons ANLB-pakket zal voor wat betreft uitvoerbaarheid en vergoeding vrijwel altijd aantrekkelijker zijn.
Kortom, onze inschatting is dat er slechts een zeer beperkt aantal situaties zijn waarbij het intrekken van ANLB-beheer verstandig is.

U vindt in de bijlage een link naar de cumulatietabel.