Een paar puntjes op de i

Beste deelnemers.

Nog even en het seizoen barst weer los omtrent het weidevogel seizoen en ANLB beheer. Even een paar puntjes op een rij om alvast op scherp te staan met zijn allen.

  • Check mijnboerennatuur.nl voor uw afspraken omtrent het ANLB beheer. Voor vragen, wijzigingen indien gewenst, of anders, dan weet u uw mozaiekregisseur te bereiken.
  • Zorg er voor dat u een goed contact heeft met uw vogelwacht en nazorger(s). Het is belangrijk dat u lid bent bij uw locale vogelwacht en daardoor ook een binding heeft met de vogelwacht en nazorgers. Mocht u geen nazorger hebben, trek dan de vogelwacht aan de mouw.
  • Het is daarom ook belangrijk voor ons, dat de nazorger een goede registratie uitvoerd tijdens het seizoen. Niet alleen om na afloop tot een discussie te komen dat er wel of geen vogels zitten. Nee, nog belangrijker, wij volgen de stippen en alarmtellingen en kunnen vanuit de systemen dan inspelen op ‘last minute beheer’, om de kuikens de mogelijkheid te geven om vliegvlug te worden.
  • Is er tijdens het seizoen twijfel over broedgevallen binnen of buiten uw ANLB beheer, laat dan uw mozaiekregisseur dit weten. Hij of zij kan dan een drone piloot organiseren (in de meeste gevallen, valt en staat met de aanvraag van de drone’s) om de nesten op te snorren, of de kuikens. Dit geld ook voor percelen met rust periode. Het wil wel een voorkomen dat er een kuikentrek over 1 van uw percelen van toepassing is.

Voor nu wensen wij jullie een fantastisch weidevogel jaar. We hebben er zin in en waarderen dat u zich in zet, tezamen met iedereen die maar betrokken is, voor de weidevogels.
www.ancwestergo.nl