Excursie Nordwin Sneek bij familie van Os te Hommerts

Op 29 juni vlak voordat de vakantie begon kwam klas 3 van het Aeres VMBO Sneek uit Sneek op excursie bij de fam. van Os. Een groep van 17 jongeren die wel aan vakantie toe waren….Ze hadden een project over biodiversiteit gehad en daar hoorde ook wat excursies bij. Ze kwamen bij ons met de vraag hoe je weidevogelbeheer goed kunt inpassen op een gangbaar melkveebedrijf.
Na ontvangst met koffie en een uitleg over het bedrijf en manier van werken zijn we een rondje gaan maken over erf en het land, en dan komen er natuurlijk verschillende vragen boven. Waarom doe je dit zo? en waarom dat op die manier?
Vind daar als boer maar eens een passend antwoord op!! Ook leerzaam voor ons en waarbij het ons vooral opviel dat de rode draad bij succesvol weidevogelbeheer absoluut een goede mozaïek over je percelen is. Vroeg voorgeweide percelen hebben we naast het maisland zodat daar prima vogels kunnen zitten, ook het verdelen van de maispercelen op meerdere plekken over je kavel blijkt bij ons succesvol. Een greppelplasdras pomp die na twee weken weer verplaatst wordt naar een andere greppel is ook goede manier om de vogels van water te voorzien. Al ons gras wordt ingekuild in ronde balen en daardoor kunnen we ook gemakkelijk een perceel een week laten staan en iets later inkuilen.
Predatie was aan het begin van het seizoen wel een probleem maar gelukkig ging het later stukken beter, een goede afstemming en samenwerking met de jagers is heel belangrijk. Eigenlijk en dat klinkt misschien wat raar, maar hoe rommeliger en gevarieerder je percelen verdeelt hoe beter het voor de vogels is…..  Uiteindelijk was het bij ons een prima seizoen, we hebben slechts 2 hectare gras moeten laten staan omdat daar wel heel veel kuikens liepen, de rest van al het gras is een prachtige geslaagde kuil geworden waar de koeien (en dat is bij ons en de meeste toch de hoofdtak het prima op doen.)
Voor het komende seizoen hebben we naast het bestaande maisland nu alvast een plasdras hoekje aangelegd, we zijn benieuwd naar de resultaten hiervan. Ook hebben we door het samenvoegen met het bedrijf van de buurman de mogelijkheid om nog meer land in te richten voor de vogels.
De klas verliet enthousiast het bedrijf en bij het schrijven van dit stukje wordt ik dat automatisch ook. We krijgen eerst nog een prachtige nazomer, een korte herfst, klein beetje winter en hopelijk een prachtig mooi vroeg voorjaar!!

Vriendelijke groet,
Willem van Os