FACTSHEET – Inrichtingsmaatregel Maatregel 11: Herstel elzensingels in het kleigebied

Inrichtingsmaatregel 

Herstel elzensingels in het kleigebied

 

Geografisch criterium

het kleigebied

Ligging op Kwelderwal zoals aangegeven op de Landschapstypenkaart voorzover gelegen ten noorden van het Van Harinxmakanaal en Prinses Margrietkanaal

 

Definitie

Aantoonbaar overeenkomstig topografische kaart van voor 1950.