FACTSHEET – Inrichtingsmaatregel Maatregel 7: Herstel sloten of greppels rond kruinige percelen en terpen i.c.m. herstel kruinigheid en terp

Inrichtingsmaatregel: 

Herstel sloten of greppels rond kruinige percelen en terpen i.c.m. herstel kruinigheid en terp.

 

Geografisch criterium

Kwelderwallen zoals aangegeven op de Landschapstypenkaart

 

Definitie

Herstel oude sloten of greppels om kruinige percelen en terpen beter te beschermen. Situering aantoonbaar overeenkomstig hoogtekaart en

topografische of kadastrale kaarten van voor 1950.

Vrijkomende grond gebruiken voor versterking kruinigheid/terp.

Geen aanvoer van grond van elders.

In de aanvraag wordt aangegeven wat er met de vrijkomende grond gebeurt waarbij dit in ieder geval niet mag leiden tot demping van sloten of greppels elders.

 

Ranking aanmeldingen

Alle aanmeldingen worden getoetst aan de geografische criteria. Deelnemers die er voor kiezen om het herstel van sloten en/of greppels te combineren met het herstel van kruinigheid of het herstellen van een aanwezige (huis)terp hebben prioriteit.