Friese Vrijwilligersdagen Natuur op 2, 3 en 4 september

Friese Vrijwilligersdag Natuur
op 2, 3 en 4 september.
Geef je nog snel op voor een (of meer) activiteiten!

 

Op zaterdag 3 september vindt weer de Friese Vrijwilligersdag Natuur plaats: aanmelden voor deze lezingendag in het Atrium in Sneek kan t/m donderdag 1 september. Op vrijdag 2 en zondag 4 september zijn er op verschillende locaties door heel Friesland excursies en veldworkshops: opgeven kan tot maandagochtend 29 augustus 12.00 uur.

Iedereen die betrokken is bij (vrijwillige) monitoring van natuur in Friesland of daar meer van wil weten is van harte welkom op een of meerdere dagen. Deelname is gratis, maar er is beperkt plaats.

 

Meld je online aan

 

Vogelactiviteiten
We zetten de verschillende interessante vogelactiviteiten even voor je op een rij:

  • Wad- en watervogels leren tellen: ervaren wadvogeltellers leren je de fijne kneepjes van het herkennen van lastige soorten en het leren tellen van grote groepen wad- en watervogels. Er is tweemaal een excursie op vrijdag 2 september en tweemaal op zondag 4 september (verschillende locaties). Meinte Engelmoer, Henk Hiemstra en Jan de Boer van de Wadvogelwerkgroep nemen je op sleeptouw.
  • Excursie Vogelakker op 2 september (Engwierum). Bauke Koole van agrarisch collectief Waadrâne leidt je rond en vertelt je alles over het beheer van de vogelakker en de resultaten van veldseizoen 2022. Ook dagvlinders, zoogdieren en planten komen aan bod.
  • Veldworkshop Zwarte sterns beschermen op 2 september (Alde Feanen). Jelle Postma en Marten Sikkema van werkgroep Zwarte Stern laten zien hoe je effectief Zwarte sterns kunt helpen (en monitoren).
  • Een lezing over slaapplaatsen van steltlopers en ganzen en een workshop over ganzenherkenning tijdens de lezingendag op 3 september (Sneek). Beiden worden gehouden door regionaal coördinator Sjouke Scholten van Sovon.

De Friese Vrijwilligersdag richt zich niet alleen op vogels maar ook op (monitoring van) andere soortgroepen en kun je uiteraard ook meer te weten komen over andere soortgroepen. Meer dan genoeg redenen om je dus snel op te geven.

Waarom deze dag?
In de Friese natuur valt veel moois te genieten, maar er bestaan ook grote zorgen. Wat zondermeer vaststaat, is dat die natuur vrijwel nergens ter wereld zo goed in kaart gebracht is als in Nederland. Tal van waarnemers nemen actief deel aan monitoring. Dat levert niet alleen een waardevolle bijdrage aan de kennisontwikkeling over soorten en gebieden, maar biedt ook overheden en natuurbeheerders mogelijkheden om goed beleid en beheer te voeren op basis van monitoring. Met deze dag willen we kennis delen en elkaar ontmoeten en inspireren.

Deelname is gratis maar meld je wel aan
Deelname is gratis, maar aanmelden is verplicht.
Meer informatie over het gehele programma en aanmelden kan via www.sovon.nl/friese-natuurdag.

Brede samenwerking
De Friese Vrijwilligersdag Natuur wordt georganiseerd door de Fryske Feriening foar Fjildbiology (FFF), de Zoogdiervereniging en Sovon Vogelonderzoek. De dag vindt plaats in samenwerking met vele (vrijwilligers)organisaties en met ondersteuning van Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, It Fryske Gea, het Kollektivenberied Fryslân en de provincie

Meer informatie en aanmelden