Friesland draagt bij aan 1.001 hectare kruidenrijk grasland

Friese melkveehouders kunnen vanaf dinsdag 5 april met fikse korting een kruidenrijk grasmengsel krijgen. Dat kan dankzij een bijdrage van 15.000 euro van provincie Fryslân aan de campagne 1001ha.

Hierdoor krijgt Friesland er 100 hectare kruidenrijk grasland bij. Elke hectare kruidenrijk grasland helpt volgens initiatiefnemers LTO Nederland en Urgenda bij het versterken van de biodiversiteit boven en onder de grond. Kruidenrijk grasland kan beter tegen droogte en helpt per hectare zo’n 500 kilo kunstmest te reduceren waardoor er 1.000 kilo CO2 minder wordt uitgestoten vergeleken bij gangbaar grasland.

De campagne 1001ha helpt boeren met omschakelen naar kruidenrijk grasland door crowdfunding. De campagne slaat aan bij boeren. Landelijk doen al ruim achthonderd boeren mee en is er al voor ruim 2.400 hectare verkocht.
(Nieuwe Oogst)