Groenfinanciering in 2022

Enkele deelnemers hebben in de afgelopen jaren gebruik gemaakt van groenfinanciering bij de Rabobank. Deze financiering is afgegeven op basis van een groenverklaring van RVO welke een looptijd had tot en met 2021.Ondanks dat de beheerperiode ANLb met één jaar wordt verlengd, worden de bestaande groenverklaringen niet verlengd. Dat geldt daarmee ook voor de groenfinanciering.

De Rabobanken zullen deze financiering per 1 januari 2022 in een reguliere financiering om moeten zetten.Of er per 2023 opnieuw voor een termijn van 6 jaren groenverklaringen kunnen worden aangevraagd is op dit moment nog niet duidelijk.