Grutsk op ús neisoarchers

  • Zorg er voor dat u een goed contact heeft met uw vogelwacht en nazorger(s). Het is belangrijk dat u lid bent bij uw locale vogelwacht en daardoor ook een binding heeft met de vogelwacht en nazorgers. Mocht u geen nazorger hebben, trek dan de vogelwacht aan de mouw.
  • Heb aandacht en respect: een nazorger is ook maar een mens. Vaak worden de nazorg-activiteiten buiten een reguliere baan uitgevoerd.  Alleen met een goede samenwerking bereik je een optimaal resultaat.