Vanuit de schouwcommissie: GVE binnen het pakket extensief beweid grasland. 

Extensief beweid grasland  is waardevol voor insecten en insectenetende vogels die voorkomen op wat korter gras en een bepaalde beweidingsdruk kunnen hebben, bijvoorbeeld de kievit. De mestflatten van het vee trekken insecten aan die als voedsel dienen voor volwassen vogels en de wat oudere kuikens. Dit pakket werkt het best met een veebezetting van 1,5 GVE

Maar hoe worden de GVE´s berekend?

De GVE-normen in het ANLB volgen uit een EU-verordening. Deze wijken op een aantal onderdelen af van de GVE-normen die gelden in de mestwetgeving. Onderstaande normen dienen in het ANLB aangehouden te worden.