Het is weer tijd voor de Gecombineerde opgave

U kunt de Gecombineerde opgave (GO) weer indienen. De indieningsperiode loopt tot uiterlijk 15 mei 2022. Het advies is om tijdig te beginnen. U heeft dan nog te tijd om gegevens na te zoeken of bepaalde zaken te regelen.

Bijwerken percelen

De perceelsregistratie in ‘Mijn percelen’ is een belangrijke onderdeel van de GO. Het is verstandig om uw percelen te controleren en zo nodig aan te passen. Het is belangrijk dat uw intekening klopt. U gebruikt de grenzen namelijk om subsidies of uitbetaling van betalingsrechten aan te vragen in de Gecombineerde opgave. Pas daarom uw intekening aan als de BGT-grenzen in Mijn percelen staan. Dit kost meer tijd dan u gewend bent. Heeft u ANLb-percelen? Bespreek dan de intekening van uw percelen met uw gebiedsregisseur.