Het project Murk Nijdam – het eerste project van Agrarisch Natuurfonds Fryslân

 

Het eerste project  van Agrarisch Natuurfonds Fryslân is gerealiseerd : Het samenbrengen van 2 plasdrassen op 1 locatie en aanleg van een gecamoufleerde parkeergelegenheid in de nabijheid. In de nieuwe plasdras zullen in totaal 4 vogelkijkhutten en een zwaluwwand worden aangelegd.

Op de foto is de plasdras te zien. Deze aanpassing heeft zich mede mogelijk kunnen maken dankzij de POP3 investeringen.