Hoe schoon is uw erf?

Hoe schoon is uw erf?

Maak gebruik van de mogelijkheid om gratis en vrijblijvend advies te krijgen over de situatie op uw erf!

Weet u hoe uw erf er aan toe is qua afspoeling van nutriënten en hemelwater?
En weet u wat er wel en niet mag op dat gebied?
Is het antwoord op een van deze (of allebei) vragen nee; maak dan gebruik van ons aanbod!

Als deelnemer aan het project ‘schoonboerenerf’:
– Krijgt u gratis advies over de situatie op uw erf, de adviseur wordt door ons betaald;
– Aan de hand van een bedrijfsadviesbezoek waarbij een adviseur met een landbouwachtergrond met u een rondje over het erf maakt en u wijst op situaties die anders en beter kunnen, wordt duidelijk of en zo ja wat u qua erfafspoeling kunt verbeteren;
– U leert met andere ogen naar uw eigen erf kijken;
– Het helpt namelijk bij de bewustwording wanneer een ‘vreemde’ met een frisse blik naar uw erf kijkt;
– Krijgt u praktische en uitvoerbare tips. Want vaak is een onwenselijke situatie al met één (of enkele) kleine aanpassing(en) op te lossen. Soms door een gedragsverandering, bijvoorbeeld het bezemschoon houden van het erf. Hierdoor voorkomt u dat mest- of kuilresten in aanraking komen met regenwater en kan dit niet afspoelen naar een nabijgelegen sloot.
– In een aantal provincies en bij sommige waterschappen is er ook een subsidieregeling voor (bovenwettelijke) investeringen die u gaat doen.

Kortom: genoeg redenen om mee te doen aan dit DAW-project van LLTB, LTO Noord en ZLTO.

Meld u aan op www.schoonboerenerf.nl

Wilt u eerst meer informatie: neem een kijkje op de website of bel/e-mail met:
LLTB: Guido Schriever, 0475-381777/info@lltb.nl
LTO Noord: Sjoerd van der Meulen/Bianca Domhof, 088–8886666/info@ltonoord.nl
ZLTO: Maartje Nijssen, 073-2173000/info@zlto.n