Interessante Brûsplakbijeenkomsten én cursus

 

Wist je al dat er begin maart 2 interessante Brûsplakbijeenkomsten georganiseerd worden en een cursus Samenwerking Melkveehouderij – Akkerbouw start?

Op 3 maart vindt de Brûsplaksessie over Compostering & Bokashi plaats. Dit is een fysieke bijeenkomst in Deinum.
Registratie: https://forms.gle/cFsc9zKjeuDbXhd57
Meer info: LivingLab2022-Brusplaksessie-3-maart-DEF.pdf (livinglabfryslan.frl)

Op 8 maart vindt een online bijeenkomst over rûge dong (ruige mest) plaats, gericht op de meerwaarde voor bodem en weidevogels.
Registratie: https://forms.gle/LajunHrQGutkAFHR9
Meer info: LivingLab-2022-Brusplaksessie-8-maart-uitnodiging-Ruge-dong-V2-1.pdf (livinglabfryslan.frl)

Daarnaast start 10 maart een fysieke cursus over: Samenwerking Melkveehouderij – Akkerbouw (gericht op voedergewassen) i.s.m. ANV Gagelvenne. De cursus bestaat uit drie theoretische middagen en de afsluiting vindt middels een praktische excursie plaats. De locaties zijn in Zuidoost Friesland.
Registratie: Registratie Cursus samenwerking Melkveehouderij – Akkerbouw (google.com)
Meer info: https://www.livinglabfryslan.frl/wp-content/uploads/2022/02/Flyer-Cursus-Samenwerking-003.jpg