Jubileum Vogelwacht Wommels

In de eerste week van april was het bijna niet te missen, vogelwacht Wommels. e.o. vierde het 75plus1 jarig jubileum met een bijzondere projectweek. Zeven verschillende artiesten, kunstenaars, caberetier en een academicus verbleven 24 uur een een glazen huis, wat op een steiger gebouwd was boven De Slachte. Het doel was om aandacht te vragen voor de weidevogels door terug te kijken naar hoe het was, hoe het nu is en hoe het in de toekomst zou kunnen zijn. Het thema belichten vanuit allerlei perspectieven is goed gelukt, bijvoorbeeld Geert Mak vanuit historisch perspectief, Jan Teade Kooistra vanuit de belangenbehartiging van de boeren en bijvoorbeeld filmmaker Ruben Smit die bezig is met een film over de grutto. Op de website www.75plus1.nl is een weergave te vinden van deze week, in foto’s en video’s.

Kers op de taart was de aandacht die Jochem Myjer genereerde. Dt gaf het gehele jubileumproject een gigantische boost qua aandacht voor dit thema in de landelijke pers op breed geluisterde en gekeken programma’s. De aandacht gedurende de week heeft geresulteerd in een prachtige opbrengst. In totaal is er gedurende de week 2000 m2 aangekocht voor het Agrarisch Natuurfonds Fryslân.