Kleine marterachtingen onderzoek.

Afgelopen maand is er ons gevraagd door ECOSENSYS om mee te helpen/sturen in een onderzoek naar kleine marterachtigen.(Hermelijn, wezel, en alles wat maar voorbij komt).  Er zijn in Friesland een paar honderd camera’s geplaatst op stuwen, dammen en plekken waar de diertjes verplicht langs moeten.

Binnen ons collectief zijn er ook diverse camera’s gezet van Dongjum tot en met Lemmer. Zodra de rapporten bij ons op tafel liggen, laten wij het weten in de nieuwsbrief!