Koeien en kruiden.

In samenwerking met Living Lab Fryslan zal er komend jaar een onderzoek worden gestart naar kruidenrijk grasland. Zodra de planningen rond zijn, houden we u op de hoogte waar de mogelijke veldbezoeken/workshops worden gehouden. Hieronder vind u alvast wat informatie. Op dit moment zijn in grote lijnen de locaties al bekend. Wat betreft ons collectief, zal dit worden uitgevoerd grotendeels in Baarderadiel. Dit, omdat deze steekproeven op klei bodem moeten worden uitgevoerd.

 1. Goed ontwikkeld kruidenrijk grasland
  1. ANLb pakket kruidenrijk grasland
  2. TBO (Natuur Monumenten, It Fryske Gea, Staats Bos Beheer)
 2. Slecht/minder goed ontwikkeld kruidenrijk grasland
  1. ANLb
 3. Referentie àintensief beheert grasland bestaand uit vnl. Engels raaigras.
  1. Intensief (regulier grasland)
 4. Goed ontwikkeld kruidenrijk grasland:
  1. Kruidenrijk grasland met een diverse samenstelling van grassen en kruiden en een open vegetatiestructuur (goed kuikenland tot in juni)

 

 

 

 

 1. Slecht/Matig ontwikkeld kruidenrijk grasland
  1. Kruidenrijk grasland dat gedomineerd wordt door grassen. Lage variatie aan kruiden. Ook percelen die gedomineerd worden door dominante soorten grassen als gestreepte witbol en grote vossenstaart. Een dichte vegetatie al vroeg in het seizoen, welke matig/niet geschikt is voor weidevogelkuikens.