Link webinar ‘Wat betekent het nieuwe GLB voor u?’ ter vervangingvan de bijeenkomsten in Tytsjerk en Raerd

Beste deelnemer, geïnteresseerde,

 

 

Graag je aandacht voor de volgende mededeling.

 

De bijeenkomsten over het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB-NSP) in de dorpshuizen van Tytsjerk en Raerd op 12 en 14 juli gaan niet door. In plaats daarvan organiseert de provincie een webinar op dinsdag 12 juli vanaf 20.00 uur. Provincie Fryslân kiest hiervoor vanwege de huidige discussies en emoties in de landbouwsector. Daarnaast kunnen tijdens het webinar meer boeren en geïnteresseerden kennisnemen van het nieuwe landbouwbeleid. Het webinar kan ook achteraf teruggekeken worden.

 

Link naar Webinar

Hierbij ontvang je de link naar het webinar van de provincie Fryslân op dinsdagavond 12 juli: Wat betekent het nieuwe GLB voor u?   Het webinar begint om 20.00 uur, inloggen kan vanaf 19.45 uur.

 

 

We hopen van harte dat je het webinar kunt bijwonen.

 

Mei freonlike groetnis,

 

Met vriendelijke groet,

 

Nico de Bruijne

 

 

 

 

 

 

Tweebaksmarkt 52 (bezoekeradres)

Postbus 20120, 8900 HM  Leeuwarden
(058) 292 5925 / provincie@fryslan.frl
WhatsApp: 06 10 26 88 31

www.fryslan.frl