Machtiging Raadplegen percelen

Handleiding-machtiging

Uw natuurvereniging heeft  perceelgegevens nodig voor het goed vastleggen van beheereenheden. Daarom ver verzoek aan iedere deelnemer om op de juiste locatie in MijnRVO.nl een machtiging plaatsen bij “Raadplegen percelen”.

In de praktijk blijkt dat veel deelnemers deze machtiging nog niet afgegeven. De betrokken boeren zullen hier pHandleiding-machtigingersoonlijk bericht van ontvangen. Graag even uw aandacht hiervoor!