Melden uitrijden ruige mest

Ruige mest meldingen Mijn Boerennatuur

Het uitrijden van ruige mest is mogelijk in het voorjaar vóór de rustperiode.
U kunt ook ruige mest uitrijden ná de rustperiode

De ruige mest-melding moet binnen 7 daten ná het uitrijden gemeld worden.
U kunt de melding zelf doorgeven via: www.mijnboerennatuur.nl . Daarnaast is het nogsteeds mogelijk de melding te doen bij uw eigen gebiedsregisseur.