Melding ecologisch slootschonen

Voor de deelnemers aan het het beheer binnen de natte dooradering, is het weer tijd de uitgevoerde werkzaamheden te melden betreffende het slootschonen.

Het slootschonen en de afvoer of verwerking van slootvuil vindt plaats van 15 juni tot 1 december.
Om ook dit jaar voor vergoeding in aanmerking te kunnen komen, moet u melding doen dat alle werkzaamheden zijn uitgevoerd.

De melding binnen 14 dagen doorgeven aan uw eigen gebiedsregisseur.