Met productief grasland kuikens voeren kan wèl!

Soms weet je bij nieuw wetenschappelijk onderzoek gewoon even niet hoe je dat moet plaatsen. Een groep biologen onderzocht 64 (productieve) graslandpercelen in vijf Europese landen. Wat blijkt na veelvuldig tellen met plakvallen en potvallen en meten van de grasgroei op al die percelen? Dat er in dat (niet kruidenrijke) grasland heel veel insecten zitten. Twee opvallende trends: Naarmate het gras sneller groeit zijn er meer insecten en meer loopkevers en ze waren per stuk ook zwaarder. En hoe vochtiger het land, hoe meer er rondkroop en vloog.

Oké, dat is in zoverre goed nieuws dat termen als ‘grasfalt’ en ‘groene woestijn’ gewoon onterecht zijn, niet op feiten gebaseerd. Dat kan men niet meer zeggen over het productieve grasland, waar je de meeste Vemmen en eiwit oogst voor je koeien.

‘Beweiding in de buurt van kuikenland is hartstikke waardevol’

Maar, hebben de weidevogelkuikens daar ook wat aan? Veel insecten betekent nog niet dat die ook beschikbaar zijn voor de kleine insectenjagers. Productief grasland heeft begin mei een dik pak gras waar ze niet doorheen komen. En na het maaien verdwijnt de dekking voor de kuikens om veilig te kunnen foerageren. Voor de kuikens komt de insectenpiek in het moderne gras te vroeg: als zij het zo hard nodig hebben, van begin mei tot half juni, is het weer weg.

Toch kan productief grasland een mooie rol vervullen voor de kuikens als er koeien of pinken weiden! Beweiding zorgt voor openheid en structuur in het gras en de mestflatten zijn een eldorado voor wormen, kevers, mugjes en vliegen. Vooral grasland dat na beweiding een rustperiode heeft in mei en juni is hartstikke waardevol. Het zit vol voedsel, dat voedsel is bereikbaar èn er is beschutting. Als je beweiding toepast in de buurt van kuikenland met maaidatum en greppel plas-drassen is het een versterkende factor.

Dat ondervonden we afgelopen jaren in de praktijk al en ik heb het er in mijn columns vaker over gehad. Het aardige is dat dit onderzoek iets meer inzicht geeft waarom dat zo is. We begrijpen het allemaal weer een beetje beter.

Met gevleugelde groet,

 

Tips:

  • Maak zo mogelijk in je beweidingsplannen ruimte voor beweiding naast kruidenrijk grasland, zodat er extra kuikenland ontstaat. Extensief, met een lage bezetting van bijvoorbeeld pinken of droge koeien, is daarbij helemaal het summum.
  • Ga voorweiden op een aantal percelen met rustperiode, zodat het gras daar in mei juni langer een open stand heeft. Zorg dan uiteraard wel goed voor de eventuele nesten.
  • Sla de voorjaarsbemesting op percelen met rustperiode komend jaar over
Eens per maand vertel ik, Weidevogelman, over de weidevogels. In het broedseizoen wordt dat twee keer per maand. Meld je nu gelijk aan als je op de hoogte wil blijven. Fijn als je deze mail doorstuurt naar iedereen met een warm hart voor weidevogels!
Samen krijgen we veel snavels dezelfde kant op!