Neisoarch

Het duurt niet lang meer en het broedseizoen gaat alweer van start. Zorg er voor in goede samenwerking met de vogelwacht dat er goed nazorg wordt gedaan en correcte registratie.

Het is voor ons zo belangrijk dat de registratie goed en op juiste data wordt ingebracht, in de bekende systemen. Denk aan beheer verschuiven, maar ook last-minute. Zowel de nesten, broedparen en alarmtellingen zijn super belangrijk voor ons om eventueel aanpassingen te doen tijdens het seizoen.

Afgelopen jaren werd telkens meer gebruik gemaakt van de drones. De BFVW heeft meerdere drone piloten, die op de vroege ochtend zomaar tientallen hectares kunnen bevliegen en hiermee de nesten vinden.

De drone-piloten zijn inzetbaar via de na-zorger, de vogelwacht of de mozaïekregisseur. Wees hier op tijd bij, want de jongens hebben het hier telkens drukker mee.