Nico, weidevogelboer pur sang

8 april 2021      

“Jonge, de hele buurt hier is actief met weidevogels. We zitten met vier boeren op een rij aan de Parallelweg. Samen met vrijwilligers doen we ons best voor ze.” Voor melkveehouder Nico van Leeuwen (57) in Reeuwijk is het weidevogelseizoen in maart begonnen. Met broedende kieviten en scholeksters op het land en met vijf vaste vrijwilligers elke dinsdagochtend om negen uur aan de koffie. “De oudste is 84. Zij liep hier al toen wij hier zestien jaar geleden kwamen en ze hoort bij de familie.”

Onder de koffie werken ze de kaart bij met broedsels en bespreken het wel en wee van vogels en mensen. Van Leeuwen heeft op 20 van de 94 hectare land beheerpakketten voor weidevogelbeheer (zie de bedrijfsgegevens hieronder). “We zitten ruim in de grond, het kan makkelijk. En het hooi is goed te verkopen als paardenhooi.”, zegt hij.

Zowel thuis als op afstand strooide Nico vaste mest op de weidevogelpercelen. Dunner dan vorig jaar om meer hectares te doen. “Zo lok ik wat vogels van de buurman naar mijn land, dat is de sport”, lacht hij. Een tweede verbeterstap is koeien weiden dichter bij de weidevogels. Daarvoor moet hij met de koeien verder naar achteren, want hij heeft een lange kavel. “Vroeg weiden naast de percelen met lang gras zorgt voor variatie. De mestflatten trekken insecten, goed voor de kuikens.”

“koeien weiden dichter bij de kuikens als verbeter-voornemen”

Maaien met weidevogel-verstand natuurlijk. “Vooraan bij de rijksweg, kan ik het eerst maaien en hier zitten geen vogels. Maaipercelen met broedende vogels stellen we twee weken uit, daar krijg ik vergoeding voor. Komen we ergens toch nog kuikens tegen, dan zetten we ze over de sloot of we laten een strook staan.”

Op de maïspercelen broeden kieviten, scholeksters en zelfs grutto’s. “Eind april gaan we daar pas iets doen. We werken om nesten heen of verplaatsen ze. Maar als we rond 10 mei zaaien is het mij goed en dan zijn de eerste kuikens al vertrokken naar percelen met maaidatum en beweide percelen.”
Jaarlijks vinden de vrijwilligers zo’n vijftig broedparen, waarvan de helft kieviten en scholeksters en verder grutto en tureluur. In totaal zijn het er veel meer, want op het uitgestelde maailand zoeken ze niet.
Lekker boeren met weidevogelverstand en een beetje competitie. Geniet ervan mensen, net als Nico.

Melkveehouder Nico van Leeuwen
bedrijfsgegevens 110 melkkoeien, 60 stuks jongvee
94 ha grasland, waarvan 47 ha huiskavel en 47 ha op afstand
weidevogelbeheer Op de huiskavel:
6 ha kuikenland incl. greppel plas-dras
Op afstand:
16 ha uitgesteld maaien met plas-dras
7 ha weidevogelgrasland van Staatsbosbeheer
weidevogelstand Gemiddeld 50 broedparen kieviten, scholeksters, tureluur en grutto op kuikenland en ‘gewoon’ grasland
Op de uitgestelde maaidatum worden geen nesten gezocht