Nieuw gezicht bij ANC Westergo Aaltje de Boer (gebiedsregisseur ANV De Greidhoeke en ANV Tusken Marren en Fearten)

Sinds kort ben ik gebiedsregisseur voor ANV de Greidhoeke en ANV Tusken Marren en Fearten.Weidevogels zijn er met de paplepel ingegoten. Als boerendochter ben ik in 1963 geboren in Stiens nabij Bartlehiem. Mijn ouders hadden destijds al “fûgeltsje-lân“. 

Samen ment mijn partner Wouter Hylkema en zoon Hendrik wonen wij op Fûns onder Jorwert en hebben wij een agrarisch bedrijf. Hier is eerst door schoonvader en later door ons, altijd actief aan weidevogelbeheer gedaan, mede in samenwerking met Altenburg & Wymenga.We zien van dichtbij wat de uitwerkingen van ruige mest, beweiden en (deels) uitgesteld maaien op de weidevogels zijn. Wel maken we ons zorgen over de toenemende predatie zowel bij ons als in het naburige land van Natuurmonumenten.

In 2019 zijn we gestopt met onze melken. Sinds augustus van dit jaar zijn we begonnen met het verhuren van Solexen. Een vrolijke bezigheid waar veel mensen enthousiast over zijn. Op dit moment houden we nog jongvee, schapen en mijn eigen Friese paarden.

In het dagelijks leven werk ik voor de verzekeringsmaatschappij Univé. Heerlijk is het om naast het werken in de Financiële wereld thuis te kunnen genieten van de rust en de vogels. Het vinden van vogelnesten en later de kuikens is hierbij als een kers op de taart.

In de periode van 2012 tot en met 2015 heb ik ondersteunende werkzaamheden gedaan voor de Natuerkooperaasje Baarderadiel. In deze periode heb ik ervaring opgedaan met het regelen en administratief verwerken van de natuurcontracten.

Ik heb zin in om werkzaam te mogen zijn bij het ANC Westergo en hoop er voor ieder wat moois van kunnen te maken! Graag tot snel, maar dat is wat lastig in deze bijzondere Covid-19-tijd.

Aaltje de Boer 
06 23698951
aaltjedeboer@ancwestergo.nl