Nieuw gezicht bij Westergo Pieter Douwe Albada (mozaïkregisseur Tusken Marren & Fearten)

 

 

 

 

Mijn naam is Pieter Douwe Albada, ben van 1968 en een geboren als getogen Sleatemer. Ik woon samen met Margreet en ons 2 kinderen Kevin en Kim. Ik ben ca. 25 jaar werkzaam als verkoper in de agrarische sector. Timac (Hypred), Gea, Boumatic, Aquapurga zijn o.a. bedrijven waarvoor ik heb gewerkt. Momenteel ben ik Salesmanager bij Agriprom Consumables. Sinds een jaar ben ik medebestuurslid van de fugelwacht Sleat e.o..

 

Mijn hobby’s zijn voetbal zowel actief als passief, roofvissen en dan met name snoekbaarzen en de natuur in algemene zin. Kievit-eieren zoeken doe ik al vanaf mijn prille jeugd. De eerste kneepjes heb van mijn vader geleerd. Vervolgens trok ik veelal zelf en/of met enkele maten de landerijen in. Ik mocht dan ook graag een kievit eitje op m’n brood. Dat kon en mocht eertijds nog. Toen kon je dan ook bijna overal in het weidse wel een weidevogel nestje vinden. Door meerdere factoren is dit nu een stuk minder het geval.

 

Vanaf mijn 12e doe ik nazorg. Nu vele jaren, onderhoud ik rond Tjerkgaast zo’n 300 ha.. Sinds een aantal jaren zit er ca. 1 ha. plas dras greppelbeheer tussen. Een echte magneet voor vele weidevogels, eenden en trekgasten. Met name Grutto’s zien dit stukje beheersgebied als basis om in de nabijheid te gaan broeden, mits daartoe de mogelijkheid is. Tijdens de broedperiode zie je ze dan vaak  pendelen tussen nest locatie en het water.

 

De nestresultaten zijn elk jaar sterk wisselend. Zo was 2019 een redelijk goed jaar gelet op het percentage uitgekomen en groot geworden legsels. Door de muizen plaag die er toen heerste was er een duidelijke predatieverschuiving waar te nemen. En door een snelle aanpassing in uitgestelde maaitijd van zo’n 4 ha. grasland zijn er een cluster van ca. 15 Grutto nesten succesvol uitgekomen. Jammer dat door foerageerruimte  gebrek en aanhoudende droogte bij lange niet alle jongen vliegvlug zijn geraakt.  Als klap op de vuurpijl is in Juni ook nog een Velduilpaar tot broeden gekomen welke 8 jongen heeft grootgebracht.

Afgelopen broedseizoen was daarentegen frustrerend, zeer veel nesten gepredeerd en zijn meerdere Gruttoparen niet tot broeden gekomen en of uit mijn beheergebied vertrokken.

 

Als beginnend mozaïek beheerder hoop ik een goede samenwerking te kunnen opbouwen met alle  betrokkenen die direct als indirect invloed kunnen en willen hebben tot het verkrijgen van een “optimale” weidevogelpopulatie. Ik kijk er in ieder geval naar uit om me bij u te mogen voorstellen.

Vriendelijke groet,

Pieter Douwe

Pd.albada@ziggo.nl

06-51310797