Nieuw gezicht Johannes van Stralen (mozaïkregisseur Tusken Marren & Fearten)

 

Bij deze wil ik mij graag even voorstellen. Mijn naam is Johannes van Stralen, 36 jaar en getrouwd met Katharine Santema. Samen hebben we drie kinderen, Wybe (6) Fedde (5) en Geeske (1). Ik ben geboren in Rotsterhaule maar sinds 2011 woon ik in Tjerkgaast.
Als bestuurslid en nazorger ben ik nog altijd betrokken bij vogelwacht Sintjohannesga-Rotsterhaule e.o. Als vrijwilliger ben ik op veel vlakken actief. Binnen de BFVW als commissielid nazorg, gebiedscoördinator voor Collectief de Sudwestkust en dronepiloot.
Voor Sovon inventariseer ik een aantal gebieden op broedvogels en ik zit nog in de Kerkuilenwerkgroep. De vrije tijd die er dan nog overblijft besteed ik graag aan vogelen, zowel in Nederland als in het buitenland.
Afgelopen seizoen zal ik niet snel vergeten. 2020 was een historisch slecht jaar voor de weidevogels en daar moeten we er niet te veel van hebben. We kunnen wel weer eens een goed jaar gebruiken. Sinds afgelopen oktober maak ik als mozaïkregisseur onderdeel uit van ANC Westergo. Het is een mooie kans om mij sterk te maken voor de weidevogels tussen Marren & Fearten en daarbij is samenwerking een hele belangrijke factor.

Maar er is meer…..water, biodiversiteit en predatiebeheer zijn voor mij factoren die de komende jaren een belangrijke rol zullen spelen. Water is nodig om droogte tegen te gaan en de weidevogels hebben er baat bij. Biodiversiteit versterken is minstens zo belangrijk en daar hebben we iedereen voor nodig. Maar willen we de “Kening van de Greide” voor de toekomst behouden dan moeten we ook aan predatiebeheer doen. Niks motiveert minder dan dat eieren en kuikens worden opgevreten!

Ik heb er zin in en kan niet wachten tot het weer “maaityd” wordt.
Laten we met zijn allen van 2021 een topjaar maken!

Groetnis,
Johannes van Stralen
0615482832
johannesvstralen@hotmail.com