Nieuwe ANLB krijgt vorm

In de afgelopen maanden is er, voornamelijk vanuit BoerenNatuur, stapsgewijs informatie beschikbaar gekomen omtrent wijzigingen in de beheerpakketten en -tarieven. Ons collectief werkt op dit moment aan de vertaalslag hiervan voor ons eigen gebied. Ook vanuit de kant van de provincie wordt langzaamaan duidelijk hoeveel budget er voor het ANLB beschikbaar komt en waar de provincie dit graag op ingezet wil hebben. Gelukkig wil de provincie de omvang van het ANLB in alle leefgebieden continueren danwel uitbreiden.

De inhoud van de bestaande ANLB-beheerpakketten blijft voor het grootste deel gelijk maar er komen her en der ook wijzigingen. Wij voorzien op dit moment dat we vanaf eind september al onze bestaande ANLB-deelnemers schriftelijk kunnen informeren over de wijzigingen in de ANLB-pakketten en -tarieven. In de weken daarna zullen de gebieds- en mozaiekregisseurs met deze ANLB-deelnemers afstemming plegen over de mogelijkheden van continuering of wijziging van diens beheer.

Naast continuering van budget, stelt de provincie ook nieuw budget beschikbaar voor doelstellingen op het vlak van Water en Klimaat en voor het Aanvalsplan Grutto. In betreffende gebieden zal het collectief potentiële deelnemers werven en gaan informeren over de nieuwe mogelijkheden.
Al met al begint het nieuwe ANLB voor ons vorm te krijgen.

Echter, andere dossiers zoals het 7e actieprogramma Nitraat, GLB-conditionaliteiten en de Ecoregelingen zijn nog steeds in ontwikkeling. Omdat deze dossiers een forse invloed hebben op het ANLb, schuift ‘ons’ ANLB-proces op. Wij hopen dat er zo spoedig mogelijk duidelijkheid komt en we (potentiële) deelnemers duidelijkheid kunnen bieden.