Nieuwe ANLb-periode en nieuwe leefgebieden

Met de start van de nieuwe ANLb periode per 1 januari 2023 komt er extra budget vrij voor een aantal nieuwe leefgebieden.

Open Akker
ANC Westergo heeft een zienswijze ingediend op het Natuurbeheerplan Friesland 2023 ter uitbreiding van het zoekgebied Open Akker.
Dit is goedgekeurd en daarom is er nu extra budget voor het leefgebied Open Akker ten noorden van Franeker.
Geïnteresseerden kunnen zich hiervoor alvast aanmelden via info@ancwestergo.nl. Er wordt dan contact opgenomen zodra alle voorwaarden bekend zijn.

Klimaat en Water
Klimaat en water is een nieuw leefgebied. In dit leefgebied gaat het bij de pakketten om het verhogen van organische stof, teelttechnieken en randenbeheer tegen afspoeling. Daarnaast is een belangrijk nieuw pakket het verhogen van het waterpeil in veenweidegebied. Helaas zijn nog niet alle voorwaarden bekend. Zodra dit het geval is zullen we dit laten weten.

Categorie Water
De categorie Water geeft budget voor het verbeteren van waterkwaliteit. De invulling wordt gedaan door middel van randenbeheer. Ook hier geldt zodra de voorwaarden definitief bekend zijn dat deze informatie wordt gedeeld.