Nieuwe voorzitter ANC Westergo

Tijdens de algemene ledenvergadering op donderdagavond 13 januari is Peet Sterkenburgh unaniem benoemd als voorzitter van ANC Westergo. Hiermee volgt hij Berend Santema op, die vanaf aanvang bij ANC Westergo betrokken is geweest, waarvan 5 jaar als voorzitter.

Bekijk het filmpje waarin hij zichzelf voorstelt hier: https://youtu.be/5H6lT70UH8U

Sinds de oprichting is Westergo uitgegroeid tot een professionele organisatie waarin de omzet in ANLB-beheer is verdrievoudigd naar 2,3 miljoen euro. Sterkenburgh kan direct volop aan de slag met bijvoorbeeld het Aanvalsplan Grutto, het nieuwe GLB en de voorbereiding op een nieuwe ANLB-periode vanaf 2023.