Nieuws uit het veld

 

 

Voor sommigen bekend, voor sommigen niet. Afgelopen jaar is er rondom Skrok en Skrins monitoring gedaan op de steenmarter. Hieruit is een pilot gestart voor het vangen en doden van de steenmarter. Tot nu toe lijkt dit een groot succes!! Rondom dit gebied komen zowat overal de eieren uit en zien we kuikens. Nu ik dit schrijf (4-5-2021), moeten de kuikens nog even volhouden wat betreft het weer. Maar dit lijkt volgende week goed te komen! De pilot heeft zich inmiddels uitgebreid. Ondertussen wordt er monitoring gedaan bij Bolsward, Easterein, Wammert, Huns en Boksum. Hierin plaatsen ons vrijwilligers (waar we super trots mee/op zijn) tientallen camera’s.  Hopende de steenmarter vaak te betrappen, waar mogelijkheid/kans is om volgend jaar hier ook aan bestrijding te doen.