Nieuws uit het veld 

 

Vogelwacht Easterein heeft dit jaar weer hun scholekster plateau’s geplaatst in de plasdrassen. Dit met succes, maar niet voor de scholeksters. Het zijn de kapmeeuwen en visdiefjes die de plankjes bezetten.