Nieuws vanuit de Greidhoeke

 

Afgelopen voorjaar, voor de rustperiode, zijn er flinke ontwikkelingen ontstaan tussen ‘Skrok en Skrins’.

Met goede bedoelingen, is er in het verleden een brede rietkraag aangelegd van bijna een kilometer lang, tussen Wommels en Hennaard. De laatste jaren, is dit steeds meer in gebruik van zowel vliegende predatoren als grond predatoren. In samenwerking met diverse partijen, is in Maart 2024 deze rietkraag succesvol weggehaald.

Daarbij komt, dat het ANLB beheer is uitgebreid tussen Skrok en Skrins. Sterker nog, de verbinding is bijna sluitend aan elkaar. Met een nieuwe deelnemer en nieuwe afspraken, hebben we er mooi wat hectares ANLB bij tussen Skrok en Skrins. De eerste stappen zijn gemaakt, denk aan uitgestelde maaidatum, voorweiden, plasdras en hoogwaterpijl. Komende jaren zal worden gewerkt om het areaal nog verder uit te breiden en het gebied zo optimaal als mogelijk in te richten voor de weidevogels.