Nieuws vanuit Westergo

Alle beheerders hebben inmiddels een nieuw contract en een nieuwe beheerbijlage ontvangen om te ondertekenen.

Het ondertekenen van BEIDE documenten is noodzakelijk, om na afloop van het beheerjaar, de beheervergoeding uitbetaald te krijgen. Zonder getekende documenten, ook geen beheervergoeding.

De getekende documenten kunt u altijd teruvinden op  www.mijnboerennatuur.nl