Nieuwsbericht ecologisch slootschonen

Beste leden,

In de komende weken zullen de meeste sloten worden geschoond. Van oudsher worden de taluds en de sloot volledig ontdaan van begroeiing en gaan deze kaal de winter in. Het besef groeit dat dit forse schade toebrengt aan de planten- en diersoorten die in en rond de sloot leven. Met een paar betrekkelijk eenvoudige aandachtspunten kunnen praktisch alle boeren zichtbaar een bijdrage leveren aan een verhoging van de biodiversiteit door de sloten ‘ecologisch te schonen’. Bijgaande poster laat in één oogopslag zien wat wij hier mee bedoelen.
Op de website van Living Lab Fryslân wordt e.e.a. verder uitgelegd: https://www.livinglabfryslan.frl/biodiversiteit-in-en-rondom-de-sloot/#Overige

Wilt u de toepassing van ecologisch slootschonen in de praktijk zien, dan kunt u in de komende weken een demonstratie bijwonen. Alle belangstellenden zijn daar welkom. Opgaves kunnen hier worden doorgegeven: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfqNNH5eWLbcme5dD4JPBCkWAWTgsn6R0X-9-0Fv0p46NTFsg/viewform

Data & tijden
– 8 september Veenwouden, 19.30 – 22.00 uur
– 14 september It Heidenskip, 13.30 – 16.00 uur
– 15 september Terwispel, 13.30 – 16.00 uur

Ook voor de deelnemers die het Ecologisch Slootschonen uitvoeren in het kader van hun ANLB-beheerovereenkomst, bieden de demo’s waardevolle aandachtspunten. Een bezoek wordt daarom geadviseerd.

Met vriendelijke groet,

Agrarische Natuur Coöperatie Westergo
Sybe van der Schaar
Coördinator

06 – 51 861 890
svdschaar@ltonoord.nl
KvK-nr: 62695835